X Bahçe

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

X Group kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

X Bahçe Projesi ve xbahce.net web sitesi üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemler sırasında paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir. Kişisel verilerinizin gizliliğini korumak ve hukuki yükümlülüklere uygun şekilde işlemek için gerekli önlemleri almaktayız.

Siz değerli kullanıcılarımızın memnuniyetini sağlamak amacıyla, kişisel verilerinizin nasıl toplandığı, işlendiği, paylaşıldığı, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında en açık ve şeffaf şekilde bilgilendirme yapmaktayız.

a) Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu, X Group şirketidir. Bundan sonra “şirket” olarak anılacaktır. Şirket, kişisel verilerinizi hukuka uygun olarak toplayan, saklayan ve paylaşan kuruluştur. Gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız. Kişisel verilerinizi işlerken 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince hareket etmekteyiz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirket, topladığı kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 1. X Bahçe Projesi’nin sunulması ve yönetimi için gerekli süreçlerin yürütülmesi,
 2. Müşteri taleplerinin yerine getirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması,
 3. İletişim kurulması, bildirimlerin yapılması ve hizmetler hakkında bilgilendirme yapılması,
 4. Web sitesi analizi ve istatistiklerin oluşturulması, web sitesi performansının iyileştirilmesi,
 5. Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, özel tekliflerin sunulması ve kampanyaların duyurulması,
 6. Yasa ve mevzuat gerekliliklerinin yerine getirilmesi,
 7. Şirketin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve geliştirilmesi,
 8. Şirketin hukuki haklarını korumak ve uygulamak.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirket, işlenen kişisel verilerin belirli durumlarda ve yasal düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki kişilere ve amaçlara aktarılabileceğini taahhüt etmektedir:

 1. Yetkilendirilmiş çalışanlar: Kişisel veriler, sadece işlerini yerine getirmek için gerekli olan X Group şirketi ve şirketin bağlı şirketleri çalışanlarıyla paylaşılabilir.
 2. İş Ortakları ve Hizmet Sağlayıcılar: Bazı durumlarda, hizmetlerin sağlanması veya belirli işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla X Group şirketi iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla kişisel veriler paylaşılabilir.
 3. Yasal Yükümlülükler: Kişisel veriler, yürürlükteki yasal düzenlemeler gereği, mahkeme kararlarına veya ilgili resmi kurumların taleplerine uygun olarak aktarılabilir.
 4. Üçüncü Şahıslarla Anlaşma: Kişisel veriler, sizin açık rızanız doğrultusunda veya yasal mevzuat çerçevesinde üçüncü şahıslara aktarılabilir.

ç) Kişisel Veri Toplanmanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirket, kişisel verileri aşağıdaki yöntemlerle toplayabilir:

 1. İnternet Sitesi ve Formlar: X Group şirketi, xbahce.net web sitesi aracılığıyla veya çeşitli formlar vasıtasıyla kişisel verilerinizi toplayabilir.
 2. İletişim Kanalları: Şirket, telefon, e-posta veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla sizinle iletişime geçerek kişisel verilerinizi toplayabilir.
 3. Sosyal Medya Kanalları: Şirket, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan etkileşimler ve paylaşımlar yoluyla kişisel verilerinizi toplayabilir. Bu, sosyal medya profilinizdeki paylaşımlarınızı, yorumlarınızı veya diğer etkileşimlerinizi içerebilir.
 4. Diğer Kaynaklar: Şirket, mevcut veri tabanlarından veya yasal sınırlamalar dahilindeki diğer kaynaklardan elde ettiği kişisel verileri kullanabilir.

 

Şirket tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası dahilinde toplanmaktadır.
 
d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.xbahce.net adresindeki formu doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını X Group A.Ş Müşteri İlişkileri Departmanı’na hitaben “Toros Mahallesi, 78140. Sk. No: 4/A, 01170 Çukurova/Adana” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

Şirketimizin KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeniyle bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 
İletişim Formu
close slider
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad
Bize Ulaşın!